Topraklama Tesisatı

Elektriksel cihaz ve mekanizmalar üzerinde oluşabilen kaçak elektriğin toprağa iletilebilmesi için topraklama tesis edilmelidir. Topraklama elektrik çarpılmalarına ve çıkabilecek yangınlara karşı insanları korur. Topraklama tesisatı hizmeti mutlaka alınması gereken elektriksel bir gerekliliktir.

Topraklama Sistemleri

Dağıtım şebekeleri topraklama tipine göre sınıflandırılmaktadır. Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği’ ne göre topraklama tipleri 3 ana başlıkta incelenebilir.

TN Sistemler,
TT Sistemler,
IT Sistemler

Bu kısaltmaların kodlamasını açıklayacak olursak;

İlk Harf: Güç sisteminin toprağa bağlanması;

T: Bir noktanın toprağa doğrudan bağlanması,
I: Bütün gerilimli bölümlerin topraktan ayrılmış olması veya bir noktadan bir empedans üzerinden toprağa bağlanmasıdır.

İkinci Harf: Tesisatın açıktaki iletken bölümlerinin toprağa bağlanması;

T: Güç sisteminin herhangi bir noktasının topraklanmasından bağımsız olarak açıktaki iletken bölümlerin elektriksel olarak doğrudan toprağa bağlanması,
N: Açıktaki iletken bölümlerin güç sisteminin topraklanmış noktasına elektriksel olarak doğrudan bağlanmasıdır (A.C. sistemlerinde güç sisteminin topraklanmış noktası, normal olarak nötr noktası veya nötr noktası yoksa bir ana (faz) iletkendir).

Bazı sistemler TN-S, TN-C şeklinde kodlanabilmektedir. Bu 3. kod ise;

S: Nötr veya topraklanmış hat iletkeninden ayrı bir iletkenle koruma fonksiyonun sağlanmasıdır (veya a.a. sistemlerinde topraklanmış ana (faz) iletkenden).

C: Nötr ve koruma güvenliğinin tek iletken üzerinden birleştirilmesidir (PEN iletkeni).

TN Sistem:

TN sistemlerinde doğrudan topraklanmış bir nokta bulunur ve tesisatın açıktaki iletken bölümleri bu noktaya koruma iletkeni ile bağlanır. TN sistemi, nötr ve koruma iletkenlerinin düzenlenmesine göre üç tipe ayrılır:

  • TN-S sistemi : Sistemin tamamında ayrı bir koruma iletkeni kullanılır.
  • TN-C-S sistemi : Nötr ve koruma fonksiyonları, sistemin bir bölümünde tek iletkende birleştirilmiştir.
  • TN-C sistemi : Sistemin tamamında nötr ve koruma fonksiyonları tek iletkende birleştirilmiştir.

TT Sistem

TT sisteminde doğrudan topraklanmış bir nokta bulunur, tesisatın açıktaki iletken bölümleri, güç sistemi topraklayıcısından elektriksel olarak bağımsız olan topraklayıcılara  bağlanır.

IT Sistem

IT sisteminde bütün gerilimli bölümler topraktan ayrılır veya bir noktadan, bir empedans üzerinden toprağa bağlanır. Elektrik tesisatının açıktaki iletken bölümleri ayrı ayrı veya birleşik olarak topraklanır veya sistem topraklamasına bağlanır.